Les llavors de la memòria

Tweet

Tweet

las semillas de la memoria

Tweet · instal·lació al museu blau de BCN

tweet · instalación en el museu blau de BCN

Tweet · instal·lació a la uni. politècnica de cartagena

tweet · instalación en la uni. politécnica de cartagena

La llavor de la memòria · instal·lació a la Biblioteca lambert mata de ripoll

la semilla de la memoria · instalación en la Bilbioteca lambert mata de ripoll

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)