nosaltres

nosotros

Ens motiva el sentiment de pertinença a la natura, ens agrada sentir-nos part d’aquesta unitat.

Per nosaltres el vidre representa, com cap altre material, la transformació i el fluir constant de la matèria. El sentim com una expressió de la polaritat de la natura: sòlid i lìquid, permanent i impermanent; com una paradoxa del mòn, del fluir i del canvi constant.

Curriculum

Nos motiva el sentimiento de pertenencia a la naturaleza, nos gusta sentirnos parte de esta unidad. Para nosotros el vidrio representa, como ningún otro material, la transformación y el fluir constante de la materia. Lo sentimos como una expresión de la polaridad de la naturaleza: sólido y líquido, permanente e impermanente; como una paradoja del mundo, del fluir y del cambio constante.